Size-Guide/Womens-Shoes

Size Guide Women's Shoes

UK EU/AU/NZ US

2

35

4.5

3

36

5.5

4

37

6.5

5

38

7.5

6

39

8.5

7

40

9.5

8

41

10.5